Numer är den digitala tekniken en självklar och högst integrerad del av våra liv. De går liksom inte att komma undan längre. Telefoner, tv, radio, allt bygger idag på digital teknik. Något som visserligen för med sig många fördelar. Mycket har blivit avsevärt mer tillgängligt för vanligt folk än vad som var fallet förr. Det